Dette er bilder fra min arbeidsplass på havet, jeg har seilt siden 1998 og jobber som Overstyrmann på tankbåten Altera Wind ved siden av fotograferingen. 

You may also like

Back to Top